Àrees Jurídiques

  • Home
  • /
  • Àrees Jurídiques

Departament Penal

Dret Penal

Realitzem la representació i defensa de tot tipus de procediments penals, tant per delicte com per delictes lleus en les diferents jurisdiccions de l’estat espanyol. Compareixem com a acusacions particulars en els diferents procediments tant en la representació de persones físiques com a jurídiques.

Dret Penitenciari

Realitzem la representació i control del procediment penitenciari d’aquells clients que es troben privats de llibertat en els diferents centres penitenciaris de l’estat espanyol.

Departament Civil

Dret Civil

Tramitem tot tipus de procediments civils: separacions, divorcis i nul·litats matrimonials, així com les atribucions de guarda i custòdia de fills menors, abonaments de pensions d’aliments o compensatòries; redactem i confeccionem contractes, revisem contractes realitzats per tercers i assessorem en la confecció d’aquests.

Dret Mercantil

Assessorem a les empreses a les diferents àrees jurídiques; redactem i confeccionem contractes, constituïm societats mercantils i els estatuts, i tramitem qualsevol modificació sobre les mateixes.

Dret Laboral

Defensem els interessos del treballador en cas d’acomiadament per obtenir les corresponents indemnitzacions, així com reclamacions de quantitat. D’igual forma assessorem a les empreses i les representem davant possibles denúncies per part dels treballadors.

Dret d’Estrangeria

Tramitem tot tipus d’expedients administratius i judicials sobre la regulació de la residència de l’estranger i els seus familiars, així com la renovació o modificació de l’autorització. Sol·licitem nacionalitat dels estrangers que compleixin amb els requisits necessaris, així com l’autorització de residència i treball per a comunitaris i els seus familiars.